Мобільний додаток
перейти перейти

Замовляйте депозитарні послуги

 • Відкриття і обслуговування рахунків у цінних паперах
 • Обслуговування ICI та НПФ
 • Підтвердження права власності на цінні папери
 • Депозитарне супроводження операцій з цінними паперами, обслуговування обігу по рахунку у ЦП
 • Виплата доходу за цінними паперами
 • Для емітента масове відкриття рахунків у ЦП та зарахування на них цінних паперів акціонерів
 • Підготовка реєстру власників цінних паперів для емітента
 • Засвідчення доручення для участі у загальних зборах акціонерів
 • Трьохсторонній договір - гарантія виконання кредитного договору
Стати нашим клієнтом просто:

*Дійсно для власників рахунку в цінних паперах. 
Представникам власників за дорученням необхідно звертатись в Головний офіс ПУМБ за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4 

*Дійсно для власників рахунку в цінних паперах. 
Представникам власників за дорученням необхідно звертатись в Головний офіс ПУМБ за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4 

Контакти:

Відділ депозитарної діяльності

04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 4, каб. 403

тел.: (044) 231 71 80
[email protected]

тел.: (044) 231 71 84

Понад 40 000 клієнтів обрали Депозитарну установу ПУМБ завдяки:

Високому рівню надійності банку


Розвиненій філіальній мережі


Високій швидкості обслуговування рахунків


 • Новини
 • Договори
 • Тарифи та положення
 • Ліцензії
 • Повідомлення акціонерам
 • 01.03.2022. До уваги Клієнтів.

  Депозитарна установа ПУМБ повідомляє про зміни тарифів на депозитарне обслуговування з 01.03.2022 року щодо обслуговування військових облігацій.

  Винагорода не сплачується:

  - при здійсненні операцій щодо облігацій,  випущених згідно постанови КМУ від 25.02.2022 № 156, що куплені АТ «ПУМБ» за дорученням клієнта;

  - за відкриття рахунку в ЦП, якщо першою операцією за рахунком є зарахування вказаних облігацій, куплених АТ «ПУМБ» за дорученням клієнта;

   - за облік на рахунку прав на вказані облігації, куплені АТ «ПУМБ» за дорученням клієнта;

  - виплат доходів за ЦП та коштів від погашення ЦП

   Нова редакція тарифів розміщена на офіційному сайті в розділі «Депозитарні послуги».

  11.11.2021. Зміни публічних пропозицій щодо укладання Договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ»  повідомляє про затвердження нових редакцій Договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах. Договори приведені у відповідність до законодавчих змін, зокрема згідно  Рішення НКЦПФР №553 від 22.07.2021р. «Зміни до Вимог до договору про обслуговування рахунків у цінних паперах».

  Публічні пропозиції щодо укладання Договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах розміщені на офіційному сайті АТ «ПУМБ» в Розділі «Депозитарні послуги за рахунком у ЦП».

  22.04.2021. Зміни до публічної пропозиції щодо укладання Договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників (для Емітента)

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ»  повідомляє про затвердження нової редакцій Договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників. Договір приведено у відповідність до законодавчих змін, зокрема змін до Рішення  НКЦПФР  від 22.01.2014 №47 «Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі».

  Публічна пропозиція щодо укладання Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах власників розміщена на офіційному сайті АТ «ПУМБ» в Розділі «Депозитарні послуги за рахунком у ЦП».

   

  19.03.2021. До уваги Клієнтів.

              09.03.2021 року Правлінням Банку затверджено нову редакцію «Положення про депозитарну діяльність Депозитарної установи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (надалі – Положення).

              Основні зміни:

  • Положення приведено у відповідність до змін чинного законодавства;
  • Оновленні форми вхідних документів (Додатки до Положення) .

   

  05.03.2021. Зміни публічних пропозицій щодо укладання Договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ»  повідомляє про затвердження нових редакцій Договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах. Договори приведені у відповідність до законодавчих змін, зокрема змін до Рішення НКЦПФР від 06.08.2013 №1412 «Вимоги до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах».

  Публічні пропозиції щодо укладання Договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах розміщені на офіційному сайті АТ «ПУМБ» в Розділі «Депозитарні послуги за рахунком у ЦП».

   

  09.06.2020. Зміни публічних пропозицій щодо укладання Договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ»  повідомляє про затвердження нових редакцій Договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах. Договори приведені у відповідність до законодавчих змін, зокрема, ст. 12 ЗУ ««Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та вимог Рішення НКЦПФР №145 від 31.03.2020р. «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо взаємодії учасників депозитарної системи України».

  Публічні пропозиції щодо укладання Договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах розміщені на офіційному сайті АТ «ПУМБ» в Розділі «Депозитарні послуги за рахунком у ЦП».

   

  17.03.2020. З 18 березня 2020 р. Відділ депозитарної діяльності ПУМБ працюватиме в дистанційному режимі

  У зв’язку із запровадженням в Україні карантину з метою боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19 Відділ депозитарної діяльності ПУМБ з 18.03.2020 р. повністю переходить на дистанційний режим роботи на час дії карантину.

  Працівники Відділу продовжуватимуть виконувати свої обов’язки, відповідати на запити, готувати матеріали та надавати консультації.

  Для зв’язку зі співробітниками Відділу депозитарної діяльності ПУМБ просимо використовувати такі реквізити:

   

  28.01.2020. До уваги Клієнтів.

  28.01.2020 року Правлінням Банку затверджено нову редакцію «Положення про депозитарну діяльність Депозитарної установи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» ( надалі – Положення). 

  Основні зміни:

  • Положення приведено у відповідність до змін чинного законодавства.

  06.12.2019. До уваги Клієнтів-фізичних осіб.

  Депозитарна установа ПУМБ повідомляє про зміни тарифів на депозитарне обслуговування фізичних осіб з 08.01.2020 року.

  Нова редакція тарифів розміщена на офіційному сайті в розділі «Депозитарні послуги».

   

  01.11.2019. До уваги Клієнтів-юридичних осіб.

  Депозитарна установа ПУМБ повідомляє про зміни тарифів на депозитарне обслуговування юридичних осіб з 01.12.2019 року.

  Нова редакція тарифів розміщена на офіційному сайті в розділі «Депозитарні послуги».

  01.10.2019 р. Зміни до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

  Депозитарна установа ПУМБ повідомляє про затвердження нових редакцій Договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах. Публічні пропозиції щодо укладання Договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах розміщені на офіційному сайті АТ «ПУМБ» в Розділі «Депозитарні послуги з обслуговування рахунків у ЦП».

  Основні зміни Договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників:

  Додано пункт 9.3.:

  «Депозитарна установа надає Центральному депозитарію, Національному банку України інформацію про Депонента, Рахунок та іншу інформацію (в тому числі таку, що відноситься до інформації з обмеженим доступом), необхідну для відкриття в Центральному депозитарії, Національному банку України сегрегованого рахунку Депозитарної установи, зберігання та обліку на зазначеному сегрегованому рахунку цінних паперів, права на які та права за якими належать Депоненту».

  25.09.2019 р. До уваги Депонентів.

  Депозитарна установа ПУМБ повідомляє, що зі зміною Центральним депозитарієм та депозитарними установами програмного забезпечення для провадження професійної діяльності на фондовому ринку Правлінням ПАТ «НДУ» прийнято Рішення - 27.09.2019 року операційний день Центрального депозитарію не відкривати!

  Просимо взяти до уваги:

  • 27.09.2019 року операції в депозитарному комплексі Центрального депозитарія не будуть проводитися;
  • 30.09.2019 року рекомендуємо утриматися від  проведення депозитарних операцій у зв’язку з можливими технічними роботами.

   

  09.07.2019. До уваги Клієнтів.

              25.06.2019 року  Правлінням Банку затверджено нову редакцію «Положення про депозитарну діяльність Депозитарної установи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» ( надалі – Положення).

              Основні зміни:

  • Положення приведено у відповідність до змін чинного законодавства.

   

  01.07.2019 р. Зміни до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

  Депозитарна установа ПУМБ повідомляє про затвердження нових редакцій Договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах. Публічні пропозиції щодо укладання Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах  власників та Договору про обслуговування в цінних паперах недержавного пенсійного фонду  розміщені на офіційному сайті АТ «ПУМБ» в Розділі «Депозитарні послуги з обслуговування рахунків у ЦП».

              Основні зміни Договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників:

  • Збільшено розмір авансового платежу у разі відсутності поточного рахунку або у разі відсутності грошових коштів на поточному рахунку відкритого в ПУМБ  ( п.5.1.6)
  • Змінені умови п.6.4 у разі прострочення оплати депозитарних послуг.

   

  20.05.2019 р. Зміни до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

  Депозитарна установа ПУМБ повідомляє про затвердження нових редакцій Договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах. Публічні пропозиції щодо укладання Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах  для юридичних, фізичних  осіб, КІФ та ПІФ розміщені на офіційному сайті АТ «ПУМБ» в Розділі «Депозитарні послуги з обслуговування рахунків у ЦП».

              Основні зміни:

  • Збільшено розмір авансового платежу у разі відсутності поточного рахунку або у разі відсутності грошових коштів на поточному рахунку відкритого в ПУМБ  ( п.5.1.10, 5.2.1) 
  • Змінені умови п.6.4 у разі прострочення оплати депозитарних послуг.
  • Більш детально описана процедура виплати коштів за результатами проведених корпоративних операцій емітента ( п.п.10.6-10.9)

  05.10.2018. До уваги Депонентів-фізичних осіб.

  Депозитарна установа ПУМБ повідомляє про зміни тарифів на депозитарне обслуговування фізичних осіб з 05.10.2018 року.

  Для Депонентів-фізичних осіб, що уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах до 05.10.2018 року, тарифи вступають в дію з 05.11.2018 року.

  Основні зміни:

  • добавлена можливість пакетного обслуговування рахунку у цінних паперах;
  • введено розмежування обслуговування сегрегованих та інших рахунків;
  • зменшена вартість послуги щодо виплати доходу за цінні папери шляхом внесення верхньої межи.

  Нова редакція тарифів розміщена на офіційному сайті в розділі «Депозитарні послуги».

  18.09.2018. До уваги Депонентів

              Депозитарна установа АТ «ПУМБ» вносить зміни в базові тарифи на депозитарне обслуговування.

              Одна з основних змін - введено розмежування обслуговування сегрегованих та інших рахунків, тому що в цьому році нове програмне забезпечення НБУ передбачає таку можливість.

              Сегрегований рахунок дозволяє:

  • реєструвати рахунок на рівні Депозитарію НБУ;
  • здійснювати операції купівлі / продажу ОВДП з використанням індивідуального клірингового рахунку, відкритого в Розрахунковому центрі;
  • формувати виписки в автоматичному режимі;
  • здійснювати подвійний контроль залишків цінних паперів як на рівні депозитарної установи, так і на рівні Депозитарію НБУ.

              На сьогоднішній день виписки формуються вручну співробітниками Відділу депозитарної діяльності по ОВДП, які  не обслуговуються на сегрегованому рахунку. Тому у нових тарифах на депозитарне обслуговування ПУМБ передбачено, що обслуговування такого рахунку буде коштувати додатково 100,00 грн. щомісяця.
              Для мінімізації витрат по обслуговуванню рахунку в цінних паперах і операційних ризиків ми рекомендуємо всім Депонентам відкрити сегрегований рахунок для обслуговування державних цінних паперів на рівні Депозитарію НБУ.
              Дякуємо Вам за зворотній зв'язок в будь-якому форматі.

  05.09.2018. До уваги Депонентів.

  Депозитарна установа ПУМБ повідомляє про зміни тарифів на депозитарне обслуговування юридичних осіб з 05.09.2018 року.

  Для депонентів-юридичних осіб, що уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах до 05.09.2018 року, тарифи вступають в дію з 05.10.2018 року.

  Основні зміни:

  • добавлена можливість пакетного обслуговування рахунку у цінних паперах;
  • введено розмежування обслуговування сегрегованих та інших рахунків;
  • зменшена вартість послуги щодо виплати доходу за цінні папери шляхом внесення верхньої межи.

  Нова редакція тарифів розміщена на офіційному сайті в розділі «Депозитарні послуги».

  22.02.2018. До уваги Клієнтів.

              13.02.2018 року  Правлінням Банку затверджено нову редакцію «Положення про депозитарну діяльність Депозитарної установи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (надалі – Положення).

              Основні зміни:

  • Положення приведено у відповідність до змін чинного законодавства.

  23.11.2017. До уваги Клієнтів.

              АТ «ПУМБ»  надає послуги мажоритарним акціонерам в процедурі обов’язкового продажу акцій міноритарними акціонерами з  забезпеченням оплати акцій  за допомогою відкритого в Банку рахунку умовного зберігання (ескроу).

              Додано новий розділ в тарифи АТ «ПУМБ» «Відкриття та обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу)», а в  тарифи на депозитарне обслуговування внесено новий пункт:«Оформлення документів при укладанні індівідуальних договорів».

              Дивись закладку  «Тарифи, положення та договори» в розділі «Депозитарні послуги».

  24.07.2017. До уваги Клієнтів.

              04.07.2017 року  Правлінням Банку затверджено нову редакцію «Положення про депозитарну діяльність Депозитарної установи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» ( надалі – Положення).

  Основні зміни:

  • положення приведено у відповідність до змін чинного законодавства;
  • викладено порядок направлення повідомлень через депозитарну систему.

   

  13.07.2017:
  Шановні емітенти та власники акцій!

  Цим листом повідомляємо Вам про вступ в силу 3 червня 2017 року Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» від 23.03.2017 року №1983-VIII.

  Закон №1983-VIII дає можливість мажоритарним акціонерам викупити частки міноритарних акціонерів. Що в свою чергу спростить режим роботи з регулятором, скоротить у майбутньому розсилку повідомлень акціонерам, дозволить зменшити витрати в адміністративній діяльності компанії, прискорить прийняття рішень щодо управління компанією та спричинить за собою ряд можливостей зміни організаційно-правової форми господарювання.

   1. Даним законом введені такі поняття:

  • Домінуючий контрольний пакет акцій – пакет у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій АТ
  • Значний контрольний пакет акцій – пакет у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій АТ
  • Контрольний пакет акцій – пакет у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій АТ

   2. Введений процес обов'язкового продажу (механізм squeeze-out) простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій.
  А також обов'язкового придбання акцій (механізм sell-out) особою, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій АТ, на вимогу акціонерів.

   3. Введено поняття рахунок умовного зберігання – рахунок ескроу, у якості інструмента забезпечення розрахунків між мажоритарними та міноритарними акціонерами.

  Регулятором з питань дотримання вимог Закону виступає Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Вона здійснює контроль за виконанням учасниками ринку вимог, встановлених Законом.

  Банк ПУМБ допомагає своїм Клієнтам в цьому процесі прозоро та безпечно для всіх власників ескроу рахунків та їх бенефіціарів зменшити корпоративні ризики та оптимізувати транзакційні процеси. Ми готові взяти на себе зобов'язання з виплати коштів міноритарним акціонерам, а також забезпечити довіру сторін за основним зобов'язанням. ПУМБ гарантує Вам професіоналізм (виконання функцій та зобов'язань за договором ескроу) та супровід питань в усіх напрямках депозитарної діяльності, в тому числі й зарахування на рахунок в ЦП 50/75/95 і більше % в УФ АТ.

   

  13.06.2017. Зміни до договору про обслуговування рахунків у цінних паперах 
          Депозитарна установа ПУМБ повідомляє про затвердження нових редакцій Договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах. Публічні пропозиції щодо укладання Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах розміщені на офіційному сайті АТ «ПУМБ» в Розділі «Депозитарні послуги з обслуговування рахунків у ЦП».
          Основні зміни:

  • В п.4.1.15 викладено порядок направлення повідомлень через депозитарну систему.

  01.05.2017. До уваги Депонентів
          У зв'язку з набуттям чинності з 01.05.2017 нових тарифів Центрального депозитарію на депозитарне обслуговування депозитарних установ, Депозитарна установа ПУМБ повідомляє про зміну тарифів на депозитарне обслуговування юридичних осіб (резидентів та нерезидентів)
  з 01.05.2017 року.
          Нова редакція тарифів розміщена на офіційному сайті в розділі «Депозитарні послуги за рахунком у ЦП».
          Додатково повідомляємо, для депонентів-юридичних осіб, що уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах до 01.05.2017 року, тарифи вступають в дію з 01.06.2017 року.

  31.03.2017. До уваги Депонентів.
  Депозитарна установа ПУМБ повідомляє про зміни тарифів на депозитарне обслуговування фізичних осіб з 01.04.2017 року.
  Для депонентів-фізичних осіб, що уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах до 01.04.2017 року, тарифи вступають в дію з 01.05.2017 року.
  Нова редакція тарифів розміщена на офіційному сайті в розділі «Депозитарні послуги».

  26.01.2017 р. Зміни до договору про обслуговування рахунків у цінних паперах для фізичних осіб
  Депозитарна установа ПУМБ затвердила нову редакції Договору про обслуговування рахунків в цінних паперах для фізичних осіб (резидентів і нерезидентів). Публічна пропозиції щодо укладання Договору про обслуговування рахунків в цінних паперах для фізичних осіб (резидентів і нерезидентів розміщена на офіційному сайті АТ «ПУМБ» в Розділі «Депозитарні послуги з обслуговування рахунків у ЦП».

   Основні зміни:

  • В п.10.8. викладено порядок та умови виплати доходів за цінними паперам Депонентам у разі, якщо розмір отриманих доходів менше вартості депозитарної операції – перерахування грошових коштів(погашення та/або дохід по ЦП).

  04.11.2016 р. До уваги Депонентів. 
  27.10.2015 року на підставі рішення НКЦПФР №1772 були внесені зміни до «Положення про провадження депозитарної діяльності», затвердженого рішенням НКЦПФР №735 від 23.04.2013 року, додано п.22:  
  "22. Депозитарні установи в порядку, строки та обсягах, що встановлені Центральним депозитарієм за погодженням з Комісією, мають надавати до Центрального депозитарію інформацію щодо стану рахунків у цінних паперах депонентів цієї депозитарної установи та інформацію щодо проведення між рахунками депонентів цієї депозитарної установи облікових операцій переказу прав на цінні папери, пов'язаних з набуттям/припиненням цих прав." 

  25.10.2016 року НКЦПФР погодила «Порядок, строки та обсягі надання депозитарними установами до Центрального депозитарію інформації щодо стану рахунків у цінних паперах депонентів цієї депозитарної установи та інформації щодо проведення між рахунками депонентів цієї депозитарної установи облікових операцій переказу прав на цінні папери, пов'язаних з набуттям/припиненням цих прав.» 

  Вищевказана інформація є інформацією з обмеженим доступом. Порядок надання інформації з обмеженим доступом щодо депозитарного обліку викладено у ст. 25 Закону України «Про депозитарну систему України», який не включає вимоги п.22 «Положення про провадження депозитарної діяльності», затвердженого рішенням НКЦПФР №735 від 23.04.2013 року. 

  У разі незгоди щодо передачі вищевказаної інформації від Депозитарної установи ПУМБ до Центрального депозитарію Депонент може звернутися у Відділ депозитарної діяльності ПУМБ з письмовим запереченням.

  04.10.2016 p. До уваги Клієнтів–Емітентів (акціонерних товариств).
  ПУМБ, як депозитарна установа,  зацікавлена у виконанні акціонерним товариствам своїх зобов’язань  з виплати дивідендів акціонерам. З приводу цього вважаємо доцільним повідомити про наступне.

  Для отримання дивідендів через депозитарну систему акціонер повинен:
  1. Відкрити картковий(поточний) рахунок в ПУМБ.
  2. Підписати договір про обслуговування рахунку у цінних паперах у будь-якому відділенні ПУМБ.
  3. Підтримувати в актуальному стані анкетні дані та реквізити карткового (поточного) рахунку шляхом своєчасного внесення зміни до анкети рахунку у цінних паперах.

  Звертаємо Вашу увагу на необхідність з боку Емітента повідомити акціонерів про цей порядок та умови виплати дивідендів. 

  Якщо акціонер не виконує умови п.2, то вартість послуг депозитарної установи щодо перерахування грошових коштів акціонеру оплачує Емітент за діючими тарифами.

  Вартість основних депозитарних послуг  для акціонера складає:
  а)
  внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах -100,00 грн;
  б) оформлення документів для обслуговування рахунку у цінних паперах (для виконання однієї операції) – 80,00 грн
  в) перерахування грошових коштів (погашення та/або дохід по ЦП) -  0,02 % від суми грошових коштів, але не менше 50,00 грн, та не більше 500,00 грн.

  03.10.2016 p. Зміни до договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників.
  На виконання Рішення НКЦПФР від 07.06.2016 року №637 «Про затвердження Змін до Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі» Депозитарна установа ПУМБ затвердила нову редакції Договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників. Публічна пропозиції щодо укладання Договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників розміщена на офіційному сайті АТ «ПУМБ» в Розділі «Депозитарні послуги з обслуговування рахунків у ЦП».

  Основні зміни:
  1. В п.4.1.7. прописані дії Депозитарної установи, якщо власник має рахунок у цінних паперах в іншій депозитарній установі.
  2. В п.7.5.-7.7. викладено порядок та умови виплати дивідендів власникам цінних паперів.
  3. В окремому розділі (п.10) викладено порядок розірвання договору.

  15.08.2016 р. Зміни до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.
  У зв’язку з внесенням змін 01.07.2016 року до Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, затверджених рішенням НКЦПФР від 06.08.2013 року №1412 Депозитарна установа ПУМБ повідомляє про затвердження нових редакцій Договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах. Публічні пропозиції щодо укладання Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах розміщені на офіційному сайті АТ «ПУМБ» в Розділі «Депозитарні послуги з обслуговування рахунків у ЦП».

  Відповідно до змін:

  1.Виключено п.4.11 щодо обов’язку Депозитарної установи про надання Центральному депозитарію інформації, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру.

         Даний пункт не обов’язковим для включення до умов договору.

  2.Виключено п.4.12 щодо обов’язку Депозитарної установи виконувати депозитарні операції щодо цінних паперів депонента, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", виключно на підставі розпоряджень та/або повідомлень Центрального депозитарію, наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

        Даний пункт не обов’язковим для включення до умов договору.

  3. Внесені зміни до п.4.1.13 щодо строку повідомлення депонента про початок процедури припинення депозитарною установою діяльності у відповідність до Рішення НКЦПФР від 30.06.2015 року №914.

  Дата оновлення 24.05.2016 р. 

  Інформація про проведення емітентом загальних зборів акціонерів, корпоративних операцій, виплати дивідендів, тощо. 

  24.05.2016 р. Депозитарна установа ПУМБ повідомляє про нову редакцію Тарифів на депозитарне обслуговування.
  Тарифи Депозитарної установи ПУМБ в новій редакції, що вступають в дію з 25.06.2016 року, розміщені на офіційному сайті АТ "ПУМБ" в Розділі "Депозитарні послуги з обслуговування рахунків у ЦП, Тарифи Депозитарної установи.docx.

  26.04.2016 р. Депозитарна установа ПУМБ повідомляє про затвердження нової редакції Положення про депозитарну діяльність.
  Нова редакція Положення Депозитарної установи ПУМБ та Додатків до Положення розміщена на офіційному сайті АТ "ПУМБ" в Розділі "Депозитарні послуги з обслуговування рахунків у ЦП", "Положення Депозитарної установи.pdf" та "Додатки до Положення Депозитарної установи.pdf".

   31.08.2015 р. Увага Клієнтам (депонентам), які не підписали Заяву про приєднання Депонента до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах!
  Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) від 24.07.2015 №1085 Депозитарній установі надано право відмовити депоненту в проведенні депозитарних операцій та наданні послуг у разі не внесення необхідних змін до договору про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного до набуття чинності Законом України «Про депозитарну систему України» та рішень Комісії від 06.08.2013 №1412, від 24.06.2014 №807, від 24.07.2015 №1085.
  З метою приведення договірних відносин у відповідність до вказаних норм законодавства Вам необхідно привести Договори у відповідність до рішень Комісії та типової форми договору про обслуговування рахунку в цінних паперах шляхом підписання Заяви про приєднання Депонента до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах. 

  10.12.2014 р. Депозитарна установа ПУМБ повідомляє про затвердження нової редакції Положення про депозитарну діяльність.  Нова редакція Положення Депозитарної установи ПУМБ та Додатків до Положення розміщена на офіційному сайті АТ "ПУМБ" в Розділі "Депозитарні послуги з обслуговування рахунків у ЦП, Положення депозитарної установи.pdf, Додатки до Положення депозитарної установи.pdf".

  05.09.2014 р. Шановні клієнти, щоб подзвонити до відділу депозитарної діяльності з обслуговування VIP-клиєнтів, скористайтеся номером (044) 231-71-99, додатковий 4611 або 4937. Просимо вибачення за тимчасові незручності.

  14.08.2014 р. Депозитарна установа ПУМБ повідомляє про нову редакцію Тарифів на депозитарне обслуговування для фізичних осіб.  Тарифи Депозитарної установи ПУМБ для фізичних осіб в новій редакції, що вступають в дію з 07.08.2014 року, розміщені на офіційному сайті АТ "ПУМБ" в Розділі "Депозитарні послуги з обслуговування рахунків у ЦП, Тарифи Депозитарної установи.pdf

  24.04.2014 р. Депозитарна установа ПУМБ повідомляє про нову редакцію Тарифів на депозитарне обслуговування без збільшення рівня їх вартості. Тарифи Депозитарної установи ПУМБ в новій редакції, що вступають в дію з 01.05.2014 року, розміщені на офіційному сайті АТ "ПУМБ" в розділі "Депозитарні послуги з обслуговування рахунків у ЦП, Тарифи Депозитарної установи.PDF

  12.10.2013 р. набрав чинності Закон України №5178-VI від 06.07.2012 р. «Про депозитарну систему України» (далі - Закон). У зв'язку з цим, змінено базові тарифи Депозитарної установи ПУМБ без збільшення рівня їх вартості та області застосування.
  Відповідно до вимог Закону, АТ «ПУМБ» отримав ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку: депозитарна діяльність депозитарної установи.
  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» повинна привести Договір про відкриття рахунку у цінних паперах у відповідність до Рішення НКЦПФР №1412 від 06.08.2013 р. «Про затвердження Вимог до договору про обслуговування рахунку у цінних паперах».
  Звертаємо Вашу увагу, що для здійснення розрахунків за провочином щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах має бути підписаний до моменту проведення цих депозитарних операцій.

  У зв'язку з централізацією депозитарної системи з 12.10.2013 р. детальну інформацію щодо дій емітентів та випусків ЦП можна отримати на офіційному сайті Депозитарію ПАТ «НДУ».

  10.10.2013 р. На виконання Закону України "Про депозитарну систему України" завершується передавання випусків ЦП емітентів від ПАТ "Розрахунковий центр" (попереднє найменування ПрАТ "ВДЦП") на зберігання до Центрального Депозитарію ПАТ "НДУ".
  Зберігач ПУМБ, відповідно до графіку затвердженому НКЦПФР, станом на 10.10.2013 р. завершує супроводження цього процессу за 509 випусками ЦБ.

  Інформація щодо випусків цінних паперів переданих  ПАТ "Розрахунковий центр" до Центрального Депозитарію ПАТ "НДУ" додається

  Перелік випусків цінних паперів не переданих ПАТ "Розрахунковий центр" до Центрального Депозитарію ПАТ "НДУ"

  28.08.2013 р. На підставі Закону України "Про депозитарну систему України" відбувається передавання глобальних сертифікатів випусків ЦП емітентів від ПАТ "Розрахунковий центр" (попереднє найменування ПрАТ "ВДЦП") на зберігання до Центрального Депозитарію ПАТ "Н ДУ".

  Зберігач ПУМБ, відповідно до графіку затвердженому НКЦПФР, станом на 28.08.2013 р. провів операції з передавання глобальних сертифікатів випусків ЦП емітентів від ПАТ "Розрахунковий центр" до Центрального Депозитарію ПАТ "НДУ" за 359 випусками цінних паперів. Вже у жовтні 2013 року Клієнти Зберігача АТ "ПУМБ" матимуть можливість отримати виписку з єдиного рахунку у ЦП відкритому у депозитарному комплексі Центрального Депозитарію ПАТ "НДУ".

  23.05.2013 р. - Зберігач ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК”, що має ліцензію ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку: депозитарна діяльність зберігача цінних паперів серії АВ № 493255 від 21.10.2009р. повідомляє про зміну розміру тарифів за депозитарні послуги. Для клієнтів, які мають діючий договір про відкриття рахунку у цінних паперах, повідомляємо, що нові тарифи вступають в дію з 01.07.2013 року. Нові тарифи розміщені на офіційному сайті АТ “ПУМБ”: https://www.pumb.ua в розділі Послуги зберігача цінних паперів “Тарифи Зберігача.pdf”.

  01.07.2012 р. - затвержена нова редакція тарифів на депозитарне обслуговування Зберігача ПУМБ.

  20.01.2012 р. - вступила в силу нова редакція «Регламенту здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів АТ«ПУМБ ». У новій редакції Регламенту змінилися і стали більш зручними для заповнення шаблони документів (розпорядження, заяви і т.п.) з управління рахунком у цінних паперах.


  У зв'язку з централізацією депозитарної системи з 12.10.2013 р. детальну інформацію щодо дій емітентів та випусків ЦП можна отримати на офіційному сайті Депозитарію ПАТ «НДУ»

 • 24.06.2022. До уваги акціонерів ПрАТ «ЗЗРК»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «ЗЗРК» (код за ЄДРПОУ 00191218) повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК».

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  23.06.2022. До уваги акціонерів АТ «ДАЗ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «ДАЗ» (код за ЄДРПОУ 14311614) повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ДАЗ» дистанційно.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  20.06.2022. До уваги акціонерів АТ "ЗНВКІФ "ДІЛО ФІНАНС"

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ "ЗНВКІФ "ДІЛО ФІНАНС" (код за ЄДРПОУ 30674235) повідомлення про проведення річних Загальних Зборів акціонерів та направляє правильні бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах Фонду.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  15.06.2022. До уваги акціонерів АТ "ЗНВКІФ "ДІЛО ФІНАНС"

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ "ЗНВКІФ "ДІЛО ФІНАНС" (код за ЄДРПОУ 30674235) повідомлення про проведення річних Загальних Зборів акціонерів та направляє бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах Фонду.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  02.06. 2022. До уваги акціонерів НАСК «ОРАНТА»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам НАСК «ОРАНТА» (код за ЄДРПОУ 00034186) повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА» та порядок денний.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  02.06. 2022. До уваги акціонерів ПАТ «Донбасенерго»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПАТ «Донбасенерго» (код за ЄДРПОУ 23343582) повідомлення про проведення річних Загальних Зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  01.06. 2022. До уваги акціонерів ПрАТ «СК «КРОНА»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «СК «КРОНА» (код за ЄДРПОУ 30726778) повідомлення про позачергове проведення річних Загальних Зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  30.05.2022. До уваги акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПАТ « Укртранслізинг » (код за ЄДРПОУ 30674235) повідомлення про дистанційне проведення річних Загальних Зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  26.05.2022. До уваги акціонерів ПАТ «Центренерго»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПАТ «Центренерго» (код за ЄДРПОУ 22927045) повідомлення про дистанційне проведення Загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  20.05.2022. До уваги акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «Харківенергозбут» (код за ЄДРПОУ   42206328) повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  13.05.2022. До уваги акціонерів ПАТ «Донбасенерго»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПАТ «Донбасенерго» (код за ЄДРПОУ 23343582) повідомлення щодо наявності ознак банкрутства. Дані відомості щодо наявності ознак банкрутства керівник Боржника надсилає згідно норм ч. 2 ст.4 Кодексу України з процедур банкрутства.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  10.05.2022. До уваги акціонерів ПрАТ «ДМЗ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «ДМЗ» (код за ЄДРПОУ 05393056) повідомлення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  03.05.2022. До уваги акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «Харківенергозбут» (код за ЄДРПОУ 42206328) повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  06.04.2022. До уваги акціонерів АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код за ЄДРПОУ 23359034) повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  05.04.2022. До уваги акціонерів АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ « ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ » (код за ЄДРПОУ 00131713) повідомлення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  05.04.2022. До уваги акціонерів АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код за ЄДРПОУ 00131713) повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  29.03.2022. До уваги акціонерів ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» (код за ЄДРПОУ 30149623) повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  29.03.2022. До уваги акціонерів АТ «Харківобленерго»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «Харківобленерго» (код за ЄДРПОУ 00131954) повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  28.03.2022. До уваги акціонерів АТ «Хмельницькобленерго»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «Хмельницькобленерго» (код за ЄДРПОУ 22767506) повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  23.02.2022. До уваги акціонерів АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (код за ЄДРПОУ 23359034) повідомлення про зміни до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  16.02.2022. До уваги акціонерів  ПрАТ "КИЇВПОРТ"

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам  ПрАТ "КИЇВПОРТ" (код за ЄДРПОУ 03150071) повідомлення про проведення позачергових загальних зборів товариства.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  09.02.2022. До уваги акціонерів Приватне акціонерне товариство "Дружківський завод металевих виробів"

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам Приватне акціонерне товариство "Дружківський завод металевих виробів" (код за ЄДРПОУ 00191052) повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  02.02.2022. До уваги акціонерів АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (код за ЄДРПОУ 23359034) повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  02.02.2022. До уваги акціонерів АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (код за ЄДРПОУ 00131713) повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  31.01.2022. До уваги акціонерів ПАТ "РНК"ВЕРЕС"

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПАТ "РНК"ВЕРЕС" (код за ЄДРПОУ 43584706) повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  21.01.2022. До уваги акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «Харківенергозбут» (код за ЄДРПОУ 42206328) повідомлення про зміни до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  18.01.2022. До уваги акціонерів НАСК «ОРАНТА»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам НАСК «ОРАНТА» (код за ЄДРПОУ 00034186) повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА» та проект порядку денного.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  31.12.2021. До уваги акціонерів ПРАТ «Харківенергозбут»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПРАТ «Харківенергозбут» (код за ЄДРПОУ 42206328) повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів Товариства.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  30.12.2021. До уваги акціонерів ПРАТ «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПРАТ «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ» (код за ЄДРПОУ 00191827) повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів Товариства.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію 

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  30.12.2021. До уваги акціонерів ПРАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПРАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ» (код за ЄДРПОУ 32363486) повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів Товариства.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію 

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  30.12.2021. До уваги акціонерів ПРАТ «МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПРАТ «МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 33185989) повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів Товариства.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію 

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України

  30.12.2021. До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 00191193) повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів Товариства.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію 

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  30.12.2021. До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 00191135) повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів Товариства.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію 

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  29.12.2021. До уваги акціонерів ПАТ " НАСК " ОРАНТА "

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПАТ " НАСК " ОРАНТА" (код за ЄДРПОУ 00034186) повідомлення  про розміщення публічної безвідличної пропозиції (оферти).

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію 

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  24.12.2021. До уваги акціонерів АТ  "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ  "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (код за ЄДРПОУ 23359034) повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів Товариства.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію 

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  24.12.2021. До уваги акціонерів АТ  "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ  "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (код за ЄДРПОУ 00131713) повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів Товариства.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію 

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  14.12.2021. До уваги акціонерів АТ «Хмельницькобленерго»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «Хмельницькобленерго» (код за ЄДРПОУ 22767506) повідомлення про зміни до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів АТ «Хмельницькобленерго».

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію 

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  14.12.2021. До уваги акціонерів ПРАТ "ЮЖКОКС"

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПРАТ «ЮЖКОКС» (код за ЄДРПОУ 05393079) повідомлення про проведення Позачергових загальних зборів дистанційно.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію 

  ​Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  09.12.2021. До уваги акціонерів ПрАТ "ЗАПОРІЖАБРАЗИВ"

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ "ЗАПОРІЖАБРАЗИВ" (код за ЄДРПОУ 00222226) повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів Товариства.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію 

  ​Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  08.12.2021. До уваги акціонерів АТ «Укренергомашини» (попередня назва – АТ «Турбоатом») та акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» (код ЄДРПОУ 00213121)

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «Укренергомашини» (код за ЄДРПОУ 05762269) повідомлення про зміни до проекту порядку денного спільних позачергових загальних зборів акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» та акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш», які будуть проведені дистанційно.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію 

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  03.12.2021. До уваги акціонерів АТ «Хмельницькобленерго» (код ЄДРПОУ 22767506)

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «Хмельницькобленерго» (код ЄДРПОУ 22767506) повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів АТ «Хмельницькобленерго».

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію 

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  02.12.2021 До уваги акціонерів АТ «Харківобленерго»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «Харківобленерго» (код за ЄДРПОУ 00131954) повідомлення про зміни до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів АТ «Харківобленерго».

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію 

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  17.11.2021. До уваги акціонерів АТ «Укренергомашини» (попередня назва – АТ «Турбоатом») та акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» (код ЄДРПОУ 00213121)

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «Укренергомашини» (код за ЄДРПОУ 05762269) повідомлення про дистанційне проведення спільних позачергових загальних зборів акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» та акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» (код ЄДРПОУ 00213121).

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію 

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  16.11.2021. До уваги акціонерів АТ "ЗНВКІФ "ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ"

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ "ЗНВКІФ "ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ" (код за ЄДРПОУ 41319558) повідомлення про розміщення бюлетеней для голосування на річних загальних зборах.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію 

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  12.11.2021. До уваги акціонерів АТ "Райффайзен Банк"

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ "Райффайзен Банк" (код за ЄДРПОУ 14305909) повідомлення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерного товариства.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  09.11.2021. До уваги акціонерів АТ «Харківобленерго»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «Харківобленерго» (код за ЄДРПОУ 00131954) повідомлення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерного товариства.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  29.10.2021. До уваги акціонерів АТ "ЗНВКІФ "ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ"

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ "ЗНВКІФ "ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ" (код за ЄДРПОУ 41319558) повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  27.10.2021. До уваги акціонерів АТ «Укренергомашини» (попередня назва – АТ «Турбоатом»)!

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «Укренергомашини» (попередня назва – АТ «Турбоатом»)! (код за ЄДРПОУ 05762269) повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів Товариства.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  13.10.2021. До уваги акціонерів ПрАТ "РІВНЕОБЛЕНЕРГО"

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ "РІВНЕОБЛЕНЕРГО" (код за ЄДРПОУ 05424874) повідомлення про надіслання публічної безвідкличної вимоги.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  29.09.2021. До уваги акціонерів АТ "ЗАлК"

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ "ЗАлК" (код за ЄДРПОУ 00194122) повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів Товариства.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  24.09.2021. До уваги акціонерів ПрАТ «УМВБ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «УМВБ» (код за ЄДРПОУ 22877057) повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів Товариства.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  23.09.2021. До уваги акціонерів АТ «Турбоатом»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «Турбоатом» (код за ЄДРПОУ 05762269) повідомлення про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів АТ «Турбоатом».

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  17.09.2021. До уваги акціонерів АТ «Турбоатом»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «Турбоатом» (код за ЄДРПОУ 05762269) повідомлення про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів АТ «Турбоатом».

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  02.09.2021. До уваги акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «Харківенергозбут» (код за ЄДРПОУ 42206328) повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів та дистанційне їх проведення.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  02.09.2021. До уваги акціонерів АТ «Турбоатом»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «Турбоатом» (код за ЄДРПОУ 05762269) повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів та дистанційне їх проведення.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  30.08.2021. До уваги акціонерів ПАТ "Донбасенерго"

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПАТ "Донбасенерго" (код за ЄДРПОУ 23343582) повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  28.08.2021. До уваги акціонерів АТ «Турбоатом»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «Турбоатом» (код за ЄДРПОУ 05762269) повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів АТ «Турбоатом».

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  20.08.2021. До уваги акціонерів АТ «Харківобленерго»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «Харківобленерго» (код за ЄДРПОУ 00131954) повідомлення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерного товариства.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  16.08.2021. До уваги акціонерів ПАТ «Центренерго»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПАТ «Центренерго» (код за ЄДРПОУ 22927045) повідомлення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Центренерго».

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  13.08.2021. До уваги акціонерів АТ «Турбоатом»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «Турбоатом» (код за ЄДРПОУ 05762269) повідомлення про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів АТ «Турбоатом».

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  06.08.2021. До уваги акціонерів АТ «Турбоатом»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «Турбоатом» (код за ЄДРПОУ 05762269) повідомлення про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів АТ «Турбоатом».

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  04.08.2021. До уваги акціонерів АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код за ЄДРПОУ 00131713) повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  04.08.2021. До уваги акціонерів АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код за ЄДРПОУ 23359034) повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  03.08.2021. До уваги акціонерів АТ «Харківобленерго»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «Харківобленерго» (код за ЄДРПОУ 00131954) повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  03.08.2021. До уваги акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «Харківенергозбут» (код за ЄДРПОУ 42206328) повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  27.07.2021. До уваги акціонерів ПАТ "Донбасенерго"

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПАТ "Донбасенерго" (код за ЄДРПОУ 23343582) повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  26.07.2021. До уваги акціонерів АТ «Турбоатом»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «Турбоатом» (код за ЄДРПОУ 05762269) повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів Товариства.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  19.07.2021. До уваги акціонерів АТ «Турбоатом»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «Турбоатом» (код за ЄДРПОУ 05762269) повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів Товариства.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  05.07.2021. До уваги акціонерів ПРАТ "ЯКХЗ"

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПРАТ "ЯКХЗ" (код за ЄДРПОУ 00191035) повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  11.06.2021. До уваги акціонерів ПАТ «Донбасенерго»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПАТ «Донбасенерго» (код за ЄДРПОУ 23343582) повідомлення щодо порядку виплати нарахованих дивідендів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  10.06.2021. До уваги акціонерів ПрАТ «ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС-2»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС-2» (код за ЄДРПОУ 25555644) повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  10.06.2021. До уваги акціонерів АТ «ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ» (код за ЄДРПОУ 00176549) повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  10.06.2021. До уваги акціонерів «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» (код за ЄДРПОУ 00176472) повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  20.05.2021. До уваги акціонерів ПрАТ «І С К Р А»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «І С К Р А» (код за ЄДРПОУ 14005946) повідомлення про обов’язковий викуп акцій у акціонерів згідно умов Публічної безвідкличної вимоги.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  19.05.2021. До уваги акціонерів АТ «ПІВДГЗК»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «ПІВДГЗК» (код за ЄДРПОУ 00191000) повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  17.05.2021. До уваги акціонерів АТ «ПІВДГЗК»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «ПІВДГЗК» (код за ЄДРПОУ 00191000) повідомлення про прийняття позачерговими загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів акціонерам.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  30.04.2021. До уваги акціонерів АТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 00131400) повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  27.04.2021. До уваги акціонерів ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (код за ЄДРПОУ 05508186) повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  27.04.2021. До уваги акціонерів АТ «ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ» (код за ЄДРПОУ 00176549) повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  27.04.2021. До уваги акціонерів АТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» (код за ЄДРПОУ 00176472) повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  27.04.2021. До уваги акціонерів АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» (код за ЄДРПОУ 00165712) повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  19.04.2021. До уваги акціонерів АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код за ЄДРПОУ 23359034) повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  16.04.2021. До уваги акціонерів АТ «Турбоатом»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «Турбоатом» (код за ЄДРПОУ 05762269) повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  15.04.2021. До уваги акціонерів АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код за ЄДРПОУ 00131713) повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  13.04.2021. До уваги акціонерів АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 00131954) повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  09.04.2021. До уваги акціонерів ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 23343582) повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  09.04.2021. До уваги акціонерів ПрАТ «ДМЗ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «ДМЗ» (код за ЄДРПОУ 05393056) повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  07.04.2021. До уваги акціонерів ПРАТ «КИЇВПОРТ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПРАТ «КИЇВПОРТ» (код за ЄДРПОУ 03150071) повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів (у зв’язку із внесенням змін до проекту порядку денного загальних зборів).

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  05.04.2021. До уваги акціонерів АТ «ПІВДГЗК»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «ПІВДГЗК» (код за ЄДРПОУ 00191000) повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  31.03.2021. До уваги акціонерів АТ «Хмельницькобленерго»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «Хмельницькобленерго» (код за ЄДРПОУ 22767506) повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  30.03.2021. До уваги акціонерів ПАТ «Центренерго»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПАТ «Центренерго» (код за ЄДРПОУ 22927045) повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  30.03.2021. До уваги акціонерів АТ «Турбоатом»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «Турбоатом» (код за ЄДРПОУ 05762269) повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  30.03.2021. До уваги акціонерів АТ «ЗАлК»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «ЗАлК» (код за ЄДРПОУ 00194122) повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  30.03.2021. До уваги акціонерів ПрАТ «І С К Р А»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «І С К Р А» (код за ЄДРПОУ 14005946) повідомлення про розміщення публічної безвідкличної пропозиції (оферти).

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  29.03.2021. До уваги акціонерів ПРАТ «ЮЖКОКС»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПРАТ «ЮЖКОКС» (код за ЄДРПОУ 05393079) повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів дистанційно.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  29.03.2021. До уваги акціонерів АТ «ПІВДГЗК»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «ПІВДГЗК» (код за ЄДРПОУ 00191000) повідомлення про прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  29.03.2021. До уваги акціонерів АТ «АК «БОГДАН МОТОРС»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» (код за ЄДРПОУ 05808592) повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  26.03.2021. До уваги акціонерів ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» (код за ЄДРПОУ 05761614) повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  26.03.2021. До уваги акціонерів АТ «Харківобленерго»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «Харківобленерго» (код за ЄДРПОУ 00131954) повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  26.03.2021. До уваги акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «Харківенергозбут» (код за ЄДРПОУ 42206328) повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  24.03.2021. До уваги акціонерів ПРАТ «ДМЗ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПРАТ «ДМЗ» (код за ЄДРПОУ 00191164) повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  24.03.2021. До уваги акціонерів ПРАТ «ЯКХЗ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПРАТ «ЯКХЗ» (код за ЄДРПОУ 00191035) повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  24.03.2021. До уваги акціонерів ПрАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗИВ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗИВ» (код за ЄДРПОУ 00222226) повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів та проведення їх дистанційно.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  24.03.2021. До уваги акціонерів ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (код за ЄДРПОУ 00186536) повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  24.03.2021. До уваги акціонерів АТ «ПІВДГЗК»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «ПІВДГЗК» (код за ЄДРПОУ 00191000) повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  23.03.2021. До уваги акціонерів ПрАТ «І С К Р А»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «І С К Р А» (код за ЄДРПОУ 14005946) повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  23.03.2021. До уваги акціонерів ПАТ «Промінвестбанк»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПАТ «Промінвестбанк» (код за ЄДРПОУ 00039002) повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  23.03.2021. До уваги акціонерів ПАТ «Донбасенерго»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПАТ «Донбасенерго» (код за ЄДРПОУ 23343582) повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  23.03.2021. До уваги акціонерів ПРАТ «МАКІЇВКОКС»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПРАТ «МАКІЇВКОКС» (код за ЄДРПОУ 32598706) повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  23.03.2021. До уваги акціонерів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (код за ЄДРПОУ 35917889) повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  22.03.2021. До уваги акціонерів ПрАТ «БЕТОНМАШ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «БЕТОНМАШ» (код за ЄДРПОУ 00240052) повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  22.03.2021. До уваги акціонерів АТ «Райффайзен Банк Аваль»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код за ЄДРПОУ 14305909) повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів дистанційно.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  19.03.2021. До уваги акціонерів АТ «ДНІПРОГАЗ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «ДНІПРОГАЗ» (код за ЄДРПОУ 20262860) повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  18.03.2021. До уваги акціонерів АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» (код за ЄДРПОУ 00165712) повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  17.03.2021. До уваги акціонерів ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 23226362) повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів та проведення їх дистанційно.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  17.03.2021. До уваги акціонерів ПрАТ «ДМЗ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «ДМЗ» (код за ЄДРПОУ 05393056) повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  17.03.2021. До уваги акціонерів ПРАТ «КИЇВПОРТ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПРАТ «КИЇВПОРТ» (код за ЄДРПОУ 03150071) повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  16.03.2021. До уваги акціонерів АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 05396638) повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів та проведення їх дистанційно.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  12.03.2021. До уваги акціонерів ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 05424874) повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів та проведення їх дистанційно.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  12.03.2021. До уваги акціонерів ПРАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ДНІПРО»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПРАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ДНІПРО» (код за ЄДРПОУ 01412851) повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  12.03.2021. До уваги акціонерів ПрАТ «ДРЗМВ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «ДРЗМВ» (код за ЄДРПОУ 00191052) повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  09.03.2021. До уваги акціонерів ПрАТ «АЗМК»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «АЗМК» (код за ЄДРПОУ 00130636) повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  05.03.2021. До уваги акціонерів АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 22048622) повідомлення про реквізити банківської установи, в якій заявником публічної безвідкличної вимоги відкрито рахунок ескроу.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  04.03.2021. До уваги акціонерів ПАТ «Одескабель»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПАТ «Одескабель» (код за ЄДРПОУ 05758730) повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  03.03.2021. До уваги акціонерів АТ «ДАЗ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «ДАЗ» (код за ЄДРПОУ 14311614) повідомлення про проведення річних загальних зборів

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  02.03.2021. До уваги акціонерів ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 22927045) повідомлення про призначення НКЦПФР представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків дистанційних загальних зборів ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО», які відбудуться 03.03.2021.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  16.02.2021. До уваги акціонерів АТ «ПІВДГЗК»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «ПІВДГЗК» (код за ЄДРПОУ 00191000) повідомлення про скликання позачергових загальних зборів та їх дистанційне проведення.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  15.02.2021. До уваги акціонерів ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 22927045) повідомлення про скликання та дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  01.02.2021. До уваги акціонерів АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 00131954) повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  01.02.2021. До уваги акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «Харківенергозбут» (код за ЄДРПОУ 42206328) повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  26.01.2021. До уваги акціонерів ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 23226362) повідомлення про направлення акціонерам копії публічної безвідкличної вимоги.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  21.01.2021. До уваги акціонерів АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 05396638) повідомлення про направлення акціонерам копії публічної безвідкличної вимоги. 

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  04.01.2021. До уваги акціонерів ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 05424874) повідомлення про проведення позачергових загальних зборів. 

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  04.01.2021. До уваги акціонерів АТ «ПІВДГЗК»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «ПІВДГЗК» (код за ЄДРПОУ 00191000) повідомлення про скликання позачергових загальних зборів та дистанційне їх проведення.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  30.12.2020. До уваги акціонерів АТ «Турбоатом»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «Турбоатом» (код за ЄДРПОУ 05762269) повідомлення про скликання позачергових загальних зборів та дистанційне їх проведення.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  22.12.2020. До уваги акціонерів ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» (код за ЄДРПОУ 00176472) повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  22.12.2020. До уваги акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» (код за ЄДРПОУ 00176549) повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  21.12.2020. До уваги акціонерів ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 05424874) повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  21.12.2020. До уваги акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПАТ «Розрахунковий центр» (код за ЄДРПОУ 35917889) повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  11.12.2020. До уваги акціонерів ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 23226362) повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  11.12.2020. До уваги акціонерів АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 22048622) повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  09.12.2020. До уваги акціонерів АТ «АК «БОГДАН МОТОРС»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» (код за ЄДРПОУ 05808592) повідомлення про зміни у порядку денному річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  16.11.2020. До уваги акціонерів АТ «АК «БОГДАН МОТОРС»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» (код за ЄДРПОУ 05808592) повідомлення про скликання дистанційних річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  27.10.2020. До уваги акціонерів ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 23343582) повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  19.10.2020. До уваги акціонерів ПрАТ «ДРЗМВ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «ДРЗМВ» (код за ЄДРПОУ 00191052) повідомлення про скликання річних загальних зборів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  15.10.2020. До уваги акціонерів ПрАТ «ДРЗМВ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «ДРЗМВ» (код за ЄДРПОУ 00191052) повідомлення про скасування проведення річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  15.10.2020. До уваги акціонерів ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ Дніпро»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ Дніпро» (код за ЄДРПОУ 01412851) повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  06.10.2020. До уваги акціонерів ПрАТ «ДРЗМВ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «ДРЗМВ» (код за ЄДРПОУ 00191052) повідомлення про скликання річних загальних зборів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  17.09.2020. До уваги акціонерів АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код за ЄДРПОУ 23359034) повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  16.09.2020. До уваги акціонерів АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 22048622) повідомлення про скликання позачергових загальних зборів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  16.09.2020. До уваги акціонерів ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 23226362) повідомлення про скликання позачергових загальних зборів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  11.08.2020. До уваги акціонерів АТ «Райффайзен Банк Аваль»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код за ЄДРПОУ 14305909) повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  24.07.2020. До уваги акціонерів АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 00131713) повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів. 

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  20.07.2020. До уваги акціонерів ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 23243188) повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  15.06.2020. До уваги акціонерів ПрАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗИВ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗИВ» (код за ЄДРПОУ 00222226) повідомлення про скликання річних загальних зборів та проведення їх дистанційно.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  09.06.2020. До уваги акціонерів ПРАТ «КИЇВПОРТ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПРАТ «КИЇВПОРТ» (код за ЄДРПОУ 03150071) повідомлення про проведення позачергових загальних зборів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  14.05.2020. До уваги акціонерів ПАТ «Одескабель»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПАТ «Одескабель» (код за ЄДРПОУ 05758730) повідомлення про проведення чергових загальних зборів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  17.04.2020. До уваги акціонерів ПАТ «Донбасенерго»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПАТ «Донбасенерго» (код за ЄДРПОУ 23343582) повідомлення про скасування річних загальних зборів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  31.03.2020. До уваги акціонерів ПрАТ «КИЇВПОРТ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «КИЇВПОРТ» (код за ЄДРПОУ 03150071) повідомлення про проведення позачергових загальних зборів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  25.03.2020. До уваги акціонерів ПрАТ «КИЇВПОРТ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «КИЇВПОРТ» (код за ЄДРПОУ 03150071) повідомлення про проведення річних загальних зборів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  24.03.2020. До уваги акціонерів ПрАТ «ЯКХЗ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «ЯКХЗ» (код за ЄДРПОУ 00191035) повідомлення про проведення річних загальних зборів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  24.03.2020. До уваги акціонерів АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 00131713) повідомлення про проведення річних загальних зборів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  24.03.2020. До уваги акціонерів АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код за ЄДРПОУ 23359034) повідомлення про проведення річних загальних зборів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  24.03.2020. До уваги акціонерів ПрАТ «ДМЗ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «ДМЗ» (код за ЄДРПОУ 00191164) повідомлення про проведення річних загальних зборів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  23.03.2020. До уваги акціонерів ПрАТ «МАКІЇВКОКС»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «МАКІЇВКОКС» (код за ЄДРПОУ 32598706) повідомлення про проведення річних загальних зборів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  18.03.2020. До уваги акціонерів ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 23243188) повідомлення про проведення річних загальних зборів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  17.03.2020. До уваги акціонерів ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 23343582) повідомлення про проведення річних загальних зборів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  17.03.2020. До уваги акціонерів АТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 00131400) повідомлення про проведення річних загальних зборів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  17.03.2020. До уваги акціонерів АСК «Укррічфлот»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АСК «Укррічфлот» (код за ЄДРПОУ 00017733) повідомлення про проведення річних загальних зборів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  17.03.2020. До уваги акціонерів ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (код за ЄДРПОУ 00186536) повідомлення про проведення річних загальних зборів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  16.03.2020. До уваги акціонерів ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» (код за ЄДРПОУ 05761614) повідомлення про проведення річних загальних зборів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  13.03.2020. До уваги акціонерів ПРАТ «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПРАТ «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» (код за ЄДРПОУ 14312364) повідомлення про проведення загальних зборів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  12.03.2020. До уваги акціонерів АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 22048622) повідомлення про проведення річних загальних зборів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  06.03.2020. До уваги акціонерів ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ Дніпро»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ Дніпро» (код за ЄДРПОУ 01412851) повідомлення про проведення річних загальних зборів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  06.03.2020. До уваги акціонерів ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 23226362) повідомлення про проведення річних загальних зборів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  06.03.2020. До уваги акціонерів ПАТ «Одескабель»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПАТ «Одескабель» (код за ЄДРПОУ 05758730) повідомлення про проведення чергових загальних зборів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  03.03.2020. До уваги акціонерів ПрАТ «АЗМК»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «АЗМК» (код за ЄДРПОУ 00130636) повідомлення про проведення річних загальних зборів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  28.02.2020. До уваги акціонерів АТ «ДАЗ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «ДАЗ» (код за ЄДРПОУ 14311614) повідомлення про проведення річних загальних зборів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  25.02.2020. До уваги акціонерам АТ «ДНІПРОГАЗ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «ДНІПРОГАЗ» (код за ЄДРПОУ 20262860) повідомлення про проведення річних Загальних зборів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  17.01.2020. До уваги акціонерам ПАТ «Завод «Строммашина»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам «Завод «Строммашина» (код ЄДРПОУ 05394966) повідомлень про проведення позачергових Загальних зборів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  19.11.2019. До уваги акціонерам  ПАТ «Донбасенерго»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПАТ «Донбасенерго»  (код ЄДРПОУ 23343582) повідомлення про зміни порядку денного позачергових загальних зборів.

  З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  01.11.2019. До уваги акціонерам ПАТ «Донбасенерго»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПАТ «Донбасенерго» (код ЄДРПОУ 23343582) повідомлення про проведення позачергових загальних зборів.

  З текстом повідомлення можливо ознайомится на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  29.07.2019. До уваги акціонерам ПРАТ "ЗМК УКРСТАЛЬ ДНІПРО"

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПРАТ "ЗМК УКРСТАЛЬ ДНІПРО" (код ЄДРПОУ 01412851) повідомлення про проведення позачергових загальних зборів.

  З текстом повідомлення можливо ознайомится на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  12.07.2019. До уваги акціонерам АТ "КИЇВЕНЕРГО"

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ "КИЇВЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 00131305) повідомлень про проведення позачергових Загальних зборів.

  З текстом повідомлення можливо ознайомится на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  11.07.2019. До уваги акціонерам ПАТ «Донбасенерго»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПАТ «Донбасенерго", (код ЄДРПОУ 23343582) повідомлення про зміни у проекті порядку денного позачергових загальних зборів.

  З текстом повідомлення можливо ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  09.07.2019. До уваги акціонерам ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (код ЄДРПОУ 41946011) повідомлення про проведення чергових зборів.

  З текстом повідомлення можливо ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  01.07.2019. До уваги акціонерам АТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО", АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" та ПрАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО"

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 00131713), АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (код ЄДРПОУ 23359034) та ПрАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 23243188) повідомлення про проведення позачергових зборів

  З текстом повідомлення можливо ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  24.06.2019. До уваги акціонерам ПАТ «Донбасенерго»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПАТ «Донбасенерго", (код ЄДРПОУ 23343582) повідомлення про проведення позачергових зборів.

  З текстом повідомлення можливо ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  20.06.2019. До уваги акціонерам ПАТ "Донбасенерго"

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПАТ "Донбасенерго", (код ЄДРПОУ 23343582) повідомлення про виплату дивідендів.

  З текстом повідомлення можливо ознайомитися на сайті Центрального депозитарію

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  24.05.2019. До уваги акціонерам ПРАТ "КИЇВПОРТ"

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПРАТ "КИЇВПОРТ", (код ЄДРПОУ 03150071) повідомлення про проведення  позачергових Загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можливо ознайомитися на сайті Центрального депозитарію

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

   

  02.05.2019. До уваги акціонерам ПРАТ "ЗМК УКРСТАЛЬ ДНІПРО"

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПРАТ "ЗМК УКРСТАЛЬ ДНІПРО", (код ЄДРПОУ 01412851) повідомлення про проведення  позачергових Загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можливо ознайомитися на сайті Центрального депозитарію

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

   

  25.04.2019. До уваги акціонерам АТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" та ПрАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО"

  ​Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО", (код ЄДРПОУ 00131713 ) та ПрАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 23243188 ) повідомлення про проведення  річних Загальних зборів акціонерів.

  З текстом повідомлення можливо ознайомитися на сайті Центрального депозитарію

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  11.04.2019. До уваги акціонерам ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» та ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА"

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"(код ЄДРПОУ 00186536) та ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА" (код ЄДРПОУ 01128498) повідомлення про проведення річних Загальних зборів.

  З текстом повідомлення можливо ознайомитися на сайті Центрального депозитарію

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  09.04.2019. До уваги акціонерам ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (код ЄДРПОУ 05508186) повідомлення про проведення річних Загальних зборів.

  З текстом повідомлення можливо ознайомитися на сайті Центрального депозитарію

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  02.04.2019. До уваги акціонерам ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23243188) повідомлення про проведення річних Загальних зборів.

  З текстом повідомлення можливо ознайомитися на сайті Центрального депозитарію

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  26.03.2019. До уваги акціонерам ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» (код ЄДРПОУ 05761614) повідомлення про проведення річних Загальних зборів.

  З текстом повідомлення можливо ознайомитися на сайті Центрального депозитарію

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  25.03.2019. До уваги акціонерам ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23343582) повідомлення про дату проведення річних Загальних зборів.

  З текстом повідомлення можливо ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  21.03.2019. До уваги акціонерам ПРАТ «Київобленерго», АТ «Одесаобленерго»

  Депозитарна установа ПАТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПРАТ «Київобленерго» (код ЄДРПОУ 23243188), АТ «Одесаобленерго» (код ЄДРПОУ 00131713) повідомлення про проведення річних Загальних зборів.

  З текстом повідомлення можливо ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою ПАТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  21.03.2019. До уваги акціонерам ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО», АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»

  Депозитарна установа ПАТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23343582), АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» (код ЄДРПОУ 00165712) повідомлення про проведення річних Загальних зборів.

  З текстом повідомлення можливо ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою ПАТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  20.03.2019. До уваги акціонерам ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»

  Депозитарна установа ПАТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (код ЄДРПОУ 05508186) повідомлення про проведення річних Загальних зборів.

  З текстом повідомлення можливо ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою ПАТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  19.03.2019. До уваги акціонерам АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»

  Депозитарна установа ПАТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131713), ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23243188) повідомлення про проведення Загальних зборів.

  З текстом повідомлення можливо ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою ПАТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  18.03.2019. До уваги акціонерам ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ», ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»

  Депозитарна установа ПАТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» (код ЄДРПОУ 00176472), ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» (код ЄДРПОУ 00176549), АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23359034), ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00186536) повідомлення про проведення річних Загальних зборів.

  З текстом повідомлення можливо ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою ПАТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  15.03.2019. До уваги акціонерам ПРАТ «ДЕЗ №20 ЦА»

  Депозитарна установа ПАТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПРАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код ЄДРПОУ 01128498) повідомлення про проведення річних Загальних зборів.

  З текстом повідомлення можливо ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою ПАТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  14.03.2019. До уваги акціонерам ПРАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ДНІПРО»

  Депозитарна установа ПАТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПРАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 01412851) повідомлення про проведення річних Загальних зборів.

  З текстом повідомлення можливо ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою ПАТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  06.03.2019. До уваги акціонерам ПАТ «Житомиробленерго»

  Депозитарна установа ПАТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПАТ «Житомиробленерго» (код ЄДРПОУ 22048622) повідомлення про проведення річних Загальних зборів.

  З текстом повідомлення можливо ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою ПАТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  28.02.2019. До уваги акціонерам ПрАТ «Кіровоградобленерго», ПрАТ «Київобленерго», АТ «Одесаобленерго»

  Депозитарна установа ПАТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «Кіровоградобленерго» (код ЄДРПОУ 23226362), ПрАТ «Київобленерго» (код ЄДРПОУ 23243188), АТ «Одесаобленерго» (код ЄДРПОУ 00131713) повідомлення про проведення річних Загальних зборів.

  З текстом повідомлення можливо ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою ПАТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  27.02.2019. До уваги акціонерам ПрАТ «Авто-КраЗ»

  Депозитарна установа ПАТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «Авто-КраЗ» (код ЄДРПОУ 05808735) повідомлення про проведення річних Загальних зборів. З текстом повідомлення можливо ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою ПАТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  26.02.2019. До уваги акціонерам ПрАТ «ДРЗМВ»

  Депозитарна установа ПАТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «ДРЗМВ» (код ЄДРПОУ 00191052) повідомлення про проведення річних Загальних зборів. З текстом повідомлення можливо ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою ПАТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  12.02.2019. До уваги акціонерам ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА»

  Депозитарна установа ПАТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код ЄДРПОУ 01128498) повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів. З текстом повідомлення можливо ознайомитися на сайті Центрального депозитарію.

  04.01.2019. До уваги акціонерам ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО», ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23243188), «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23226362) повідомлень про проведення позачергових Загальних зборів.

  З текстом повідомлення можливо ознайомится на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  02.01.2019. До уваги акціонерам АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 22048622) повідомлень про проведення позачергових Загальних зборів.

  З текстом повідомлення можливо ознайомится на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  26.11.2018. До уваги акціонерам ПрАТ "ЗМК УКРСТАЛЬ ДНІПРО»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ "ЗМК УКРСТАЛЬ ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 01412851) повідомлень про проведення позачергових Загальних зборів.

  З текстом повідомлення можливо ознайомится на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  24.10.2018. До уваги акціонерам АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", ПрАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ", АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (код ЄДРПОУ 00131268), ПрАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ" (код ЄДРПОУ 00169845), АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (код ЄДРПОУ 23359034), ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (код ЄДРПОУ 41946011) повідомлень про проведення позачергових Загальних зборів.

  З текстом повідомлення можливо ознайомится на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  19.10.2018. До уваги акціонерам ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА»

  Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код ЄДРПОУ 01128498) повідомлення про можливість реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії.

  З текстом повідомлення можливо ознайомится на сайті Центрального депозитарію.

  Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  10.09.2018. До уваги акціонерам ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА»

              Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (код ЄДРПОУ 01128498) повідомлення про проведення річних загальних зборів.

              З текстом повідомлення можливо ознайомится на сайті Центрального депозитарію.

              Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  08.08.2018. До уваги акціонерам ПрАТ «Концерн АВЕК ТА КО»

              Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «Концерн АВЕК ТА КО» (код ЄДРПОУ 22649344) повідомлення про проведення річних загальних зборів.

              З текстом повідомлення можливо ознайомится на сайті Центрального депозитарію.

              Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  20.06.2018. До уваги акціонерам ПрАТ «Донбасенерго»

              Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «Донбасенерго» (код ЄДРПОУ 23343582) повідомлення про проведення річних загальних зборів.

              З текстом повідомлення можливо ознайомится на сайті Центрального депозитарію.

              Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  08.06.2018. До уваги акціонерам ПрАТ «Донбасенерго»

              Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «Донбасенерго» (код ЄДРПОУ 23343582) повідомлення про проведення річних загальних зборів.

              З текстом повідомлення можливо ознайомится на сайті Центрального депозитарію.

              Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  12.04.2018. До уваги акціонерам ПрАТ «Донбасенерго»

              Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «Донбасенерго» (код ЄДРПОУ 23343582) повідомлення про проведення річних загальних зборів.

              З текстом повідомлення можливо ознайомится на сайті Центрального депозитарію.

              Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  22.03.2018. До уваги акціонерам ПрАТ «ДРЗМВ»

              Депозитарна установа АТ «ПУМБ» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПрАТ «ДРЗМВ» (код ЄДРПОУ 00191052) повідомлення про проведення річних загальних зборів.

              З текстом повідомлення можливо ознайомится на сайті Центрального депозитарію.

              Розміщення цієї інформації є виконанням Депозитарною установою АТ «ПУМБ» норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

  21.03.2018. До уваги акціонерам ПАТ «Донбасенерго»

              В закладці «Повідомлення акціонерам» в розділі «Депозитарні послуги» розміщено повідомлення емітента ПАТ «Донбасенерго» (код ЄДРПОУ 23343582) про проведення річних загальних зборів акціонерів.

arrow

Зворотний зв'язок