Mobile application
go go
  • For private clients
  • For business
  • Persona
  • The bank today
For private clients
For business
Persona
The bank today
+38 044 290 7 2901

Пам'ятні монети

Подарунок, що підійде кожному
Пам'ятні монети
Усі пам'ятні монети
100-річчя створення Українського військово-морського флоту
Ціна:
50 грн
Номінал:
10 грн
Дата введення в обіг:
18.04.2018
Матеріал:
сплав на основі цинку
Присвячена 100-річчю створення Українського військово-морського флоту`. Центральною Радою на початку 1918 року було прийнято ряд важливих військово-морських законів, які на той час мали декларативний характер, у тому числі один із найголовніших - `Тимчасовий закон про флот`. 29 квітня 1918 року адмірал М. Саблін - командуючий Чорноморським флотом, ураховуючи настрої більшості українських моряків, офіційно проголосив увесь Чорноморський флот у Севастополі та Криму флотом УНР та наказав підняти український прапор. Цей день став видатним для українського державного флоту та святом українського моря, днем, коли `ціла українська фльота виявила свою приналежність до Батьківщини`.На аверсі монети розміщено: угорі на матовому тлі: малий Державний Герб України, ліворуч від якого вертикальні написи: УКРАЇНА та номінал - 10 ГРИВЕНЬ; рік карбування - 2018; праворуч на дзеркальному тлі - стилізовані прапор військово-морського флоту України тих часів та абрис військового корабля на хвилях, ліворуч від якого - логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.На реверсі монети на тлі стилізованих хвиль розміщено напис 100, у нулях якого - роза вітрів (векторна діаграма, яка характеризує напрямки вітру) та тризуб, накладений на якір, по обидві сторони від якого роки: 1918, 2018. Розміщено написи: СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО (угорі), ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКОГО ФЛОТУ (унизу).
Художник:
Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій
Скульптор:
Демяненко Анатолій, Дем`яненко Володимир
Тираж (оголошений, фактичний):
1000000/1000000 шт.
Маса дорогоцінного металу в чистоті:
12.4 г
Діаметр:
30 мм
Категорія якості карбування:
анциркулейтед
Гурт:
рифлений
День українського добровольця
Ціна:
50 грн
Номінал:
10 грн
Дата введення в обіг:
12.03.2018
Матеріал:
сплав на основі цинку
Присвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України - учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу.На аверсі монети розміщено: угорі на рельєфному тлі - напис УКРАЇНА, під яким - малий Державний Герб України, ліворуч і праворуч від якого цифри року карбування - 2018; у центрі - стилізовану композицію: над схрещеними мечами зображено Фенікса як символ відродження; унизу - логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України та півколом номінал - ДЕСЯТЬ ГРИВЕНЬ.На реверсі монети на рельєфному тлі зображено карту України з написом ХТО, ЯКЩО НЕ МИ; по колу розміщено напис ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО ДОБРОВОЛЬЦЯ.
Художник:
Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій
Скульптор:
Атаманчук Володимир
Тираж (оголошений, фактичний):
1000000/1000000 шт.
Маса дорогоцінного металу в чистоті:
12.4 г
Діаметр:
30 мм
Категорія якості карбування:
анциркулейтед
Гурт:
рифлений
Захисникам Донецького аеропорту
Ціна:
50 грн
Номінал:
10 грн
Дата введення в обіг:
30.01.2018
Матеріал:
сплав на основі цинку
Присвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту - `кіборгам`, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України.На аверсі монети розміщено: угорі ліворуч - напис УКРАЇНА (півколом), під яким рік карбування монети (2018) та малий Державний Герб України; у центрі - стилізовану композицію: дві чоловічі руки зі зброєю різних епох, що символізує захисників України різних часів; на дзеркальному тлі написи: ЗА ЧЕСТЬ! ЗА СЛАВУ! ЗА НАРОД!; унизу ліворуч - номінал 10/ГРИВЕНЬ на стилізованому фрагменті щита; праворуч - логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.На реверсі монети розміщено стилізовану композицію із зображенням захисника аеропорту на тлі напівзруйнованої вежі, над якою майорить український прапор; праворуч - прострілена арматура з вертикальними написами: КІБОРГИ. UA/ 26o05o2014/21o01o2015.
Художник:
Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій
Скульптор:
Демяненко Анатолій, Дем`яненко Володимир
Тираж (оголошений, фактичний):
1000000/1000000 шт.
Маса дорогоцінного металу в чистоті:
12.4 г
Діаметр:
30 мм
Категорія якості карбування:
анциркулейтед
Гурт:
рифлений
Державна прикордонна служба України
Ціна:
50 грн
Номінал:
10 грн
Дата введення в обіг:
19.11.2020
Матеріал:
сплав на основі цинку
Присвячена правоохоронному органу спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її прилеглій зоні та виключній (морській) економічній зоні.Одним з обов’язків Державної прикордонної служби України є участь у взаємодії зі Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями у відбитті вторгнення або нападу на територію України збройних сил іншої держави або групи держав.На аверсі монети розміщено: угорі – малий Державний Герб України, під яким напис УКРАЇНА; у центрі – емблему Державної прикордонної служби України; унизу написи - 10 /ГРИВЕНЬ/2020; стилізовані гілки: лаврова (праворуч), калинова (ліворуч). Логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України розміщено внизу ліворуч.На реверсі монети розміщено: угорі написи – ДЕРЖАВНА/ПРИКОРДОННА/СЛУЖБА УКРАЇНИ, під якими – обрис карти України, унизу – символічний прикордонний стовп, праворуч і ліворуч – композиції, що символізують діяльність Державної прикордонної служби в повітрі, на суші і на морі.
Художник:
Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій
Скульптор:
Демяненко Анатолій, програмне моделювання – Андріянов Віталій
Тираж (оголошений, фактичний):
1000000/1000000 шт.
Маса дорогоцінного металу в чистоті:
12.4 г
Діаметр:
30 мм
Категорія якості карбування:
анциркулейтед
Гурт:
рифлений
День пам`яті полеглих захисників України
Ціна:
50 грн
Номінал:
10 грн
Дата введення в обіг:
26.08.2020
Матеріал:
сплав на основі цинку
Присвячена увічненню героїзму і вшануванню пам’яті військовослужбовців та учасників добровольчих формувань, які віддали життя в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. У новітню історію нашої держави та українського війська вкарбовані подвиги воїнів, які самовіддано обороняли нашу землю.На аверсі монети розміщено: напис УКРАЇНА (угорі півколом), малий Державний Герб України (під написом), по обидва боки від герба рік карбування – 2020, нижче ліворуч – номінал 10 ГРИВЕНЬ, у центрі зображено алегоричну композицію – поле соняшників, що здавна вважаються одним із символів української землі, уособлюють собою тепло, радість, життя; саме соняшники стали своєрідними оберегами та зберегли життя багатьом нашим воїнам під час запеклих боїв на сході України; праворуч на полі, як поранений воїн, – великий соняшник із перебитим стеблом. Логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України розміщено внизу.На реверсі монети зображено велику квітку соняшника, що символізує Україну: унизу пелюстка-сльоза з тамгою – Крим, праворуч дві зігнуті пелюстки – Донецька і Луганська області; написи: 29.08. (праворуч); по колу: ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ (угорі), ПОЛЕГЛИХ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ (унизу).
Художник:
Кулік Андрій, Осіпчук Марія, автор ідеї – Сокол Вероніка
Скульптор:
Атаманчук Володимир, Іваненко Святослав
Тираж (оголошений, фактичний):
1000000/1000000 шт.
Маса дорогоцінного металу в чистоті:
12.4 г
Діаметр:
30 мм
Категорія якості карбування:
анциркулейтед
Гурт:
рифлений
Повітряні Сили Збройних Сил України
Ціна:
50 грн
Номінал:
10 грн
Дата введення в обіг:
03.08.2020
Матеріал:
сплав на основі цинку
Присвячена одному з носіїв бойового потенціалу Збройних Сил України, потужному і технологічному виду Збройних Сил України, який є одним із головних інструментів стримування військової агресії проти України, забезпечення стійкості її системи оборони, гарантування миру і безпеки держави у взаємодії з іншими складовими сил оборони і міжнародними партнерами.На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України (ліворуч), напис УКРАЇНА (угорі півколом); рік карбування монети 2020 (праворуч); у центрі – зображення емблеми Повітряних Сил Збройних Сил України, під якою – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України; номінал 10 ГРИВЕНЬ (унизу).На реверсі монети на тлі дзеркального абрису літака зображено бойовий літак Повітряних Сил Збройних Сил України та вгорі написи: ПОВІТРЯНІ/СИЛИ (на матовому тлі), ЗБРОЙНИХ/СИЛ/УКРАЇНИ (на тлі абрису літака).
Художник:
Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій
Скульптор:
Іваненко Святослав
Тираж (оголошений, фактичний):
1000000/1000000 шт.
Маса дорогоцінного металу в чистоті:
12.4 г
Діаметр:
30 мм
Категорія якості карбування:
анциркулейтед
Гурт:
рифлений
Учасникам бойових дій на території інших держав
Ціна:
50 грн
Номінал:
10 грн
Дата введення в обіг:
26.12.2019
Матеріал:
сплав на основі цинку
Присвячена українським військовим фахівцям – учасникам багатьох миротворчих місій.З 1992 року в міжнародних миротворчих операціях узяли участь майже 40 000 українських військовослужбовців. Український бойовий резерв налічує майже 330 000 осіб, більшу частину якого становлять ветерани війни в Афганістані. До окремого ешелону ветеранів бойових дій належать військові фахівці з досвідом ведення миротворчих операцій у В’єтнамі, Сирії, Анголі, Мозамбіку, Єгипті та інших країнах. На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України, над яким напис УКРАЇНА; на дзеркальному тлі – стилізовану композицію: на тлі моделі Землі зображено континенти та зазначено номінал 10/ГРИВЕНЬ (унизу); рік карбування монети 2019 (ліворуч); логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч); напис УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ НА ТЕРИТОРІЇ ІНШИХ ДЕРЖАВ (угорі півколом).На реверсі монети в обрамленні рослинного орнаменту, на дзеркальному тлі розміщено написи: ОБОВ’ЯЗОК/МУЖНІСТЬ/ ПАМ’ЯТЬ.
Художник:
Фандікова Наталія
Скульптор:
Атаманчук Володимир, Іваненко Святослав; програмне моделювання – Андріянов Віталій
Тираж (оголошений, фактичний):
1000000/1000000 шт.
Маса дорогоцінного металу в чистоті:
12.4 г
Діаметр:
30 мм
Категорія якості карбування:
анциркулейтед
Гурт:
рифлений
КрАЗ-6322 "Солдат"
Ціна:
50 грн
Номінал:
10 грн
Дата введення в обіг:
26.12.2019
Матеріал:
сплав на основі цинку
Присвячена багатоцільовому повноприводному автомобілю, призначеному для транспортування особового складу, різних вантажів військових частин, підрозділів спеціального призначення і миротворчих сил ООН.Автомобіль КрАЗ-6322 “Солдат” – базовий автомобіль Збройних Сил України, може використовуватися як баластний тягач для транспортування літаків на аеродромах, артилерійських систем тощо. Він має виняткові характеристики із прохідності, маневреності та швидкості в надскладних природно-кліматичних і дорожніх умовах.На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України (праворуч на дзеркальному тлі), під яким напис УКРАЇНА; на матовому тлі – стилізоване креслення автомобіля в двох ракурсах; зазначено номінал 10/ГРИВЕНЬ (унизу); рік карбування монети 2019 (ліворуч на дзеркальному тлі); логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч).На реверсі монети зображено автомобіль КрАЗ-6322 “Солдат”, який рухається вгору, залишаючи слід шин; угорі напис КРАЗ-6322/“СОЛДАТ”.
Художник:
Андрощук Любов
Скульптор:
Атаманчук Володимир, Іваненко Святослав
Тираж (оголошений, фактичний):
1000000/1000000 шт.
Маса дорогоцінного металу в чистоті:
12.4 г
Діаметр:
30 мм
Категорія якості карбування:
анциркулейтед
Гурт:
рифлений
На варті життя (присвячується військовим медикам)
Ціна:
50 грн
Номінал:
10 грн
Дата введення в обіг:
26.12.2019
Матеріал:
сплав на основі цинку
Присвячена військовим медикам – людям, чия професія поєднує в собі медичні та військові знання, які самовіддано служать Батьківщині, щодня рятуючи життя її захисників, здійснюють подвиг милосердя, мужності і стійкості.На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України (ліворуч), напис УКРАЇНА (угорі півколом), рік карбування монети 2019 (праворуч), номінал ДЕСЯТЬ ГРИВЕНЬ (півколом унизу); у центрі – стилізовану композицію: полум’я, на тлі якого – хрест, символ медицини, навколо – камуфльовані уламки, що символізують драматизм війни; унизу між уламками – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.На реверсі монети розміщено стилізовану композицію: військовий медик надає допомогу пораненому бійцеві під час бойових дій, дзеркальні силуети гелікоптера та групи військових, які прямують до нього з ношами (ліворуч); напис: НА ВАРТІ ЖИТТЯ (унизу).
Художник:
Андрощук Любов
Скульптор:
Атаманчук Володимир, програмне моделювання – Андріянов Віталій
Тираж (оголошений, фактичний):
1000000/1000000 шт.
Маса дорогоцінного металу в чистоті:
12.4 г
Діаметр:
30 мм
Категорія якості карбування:
анциркулейтед
Гурт:
рифлений
100 років Національній академії наук України (н)
Ціна:
150 грн
Номінал:
5 грн
Дата введення в обіг:
10.10.2018
Матеріал:
нейзильбер
Присвячена багатьом поколінням учених Національної академії наук України, яка створена в листопаді 1918 року як Українська академія наук та є вищою науковою самоврядною організацією, найбільшим вітчизняним центром наукових досліджень. Учені Національної академії наук принесли на вівтар науково-технічного прогресу чимало результатів фундаментальних і прикладних досліджень світового рівня. Багате історичне минуле та потужний науковий і науково-технічний потенціал дають їй можливість бути одним із провідних наукових центрів світу, зберігати академічні традиції в організації наукових досліджень.На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України (угорі ліворуч), під яким напис УКРАЇНА, угорі праворуч - номінал: 5/ГРИВЕНЬ; у центрі на матовому тлі написи: ЗАКОН/ УКРАЇНСЬКОЇ/ ДЕРЖАВИ/ ПРО ЗАСНУВАННЯ/ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК/ В М. КИЄВІ/ ЗАТВЕРДЖУЮ/ ПАВЛО СКОРОПАДСЬКИЙ/ 14 ЛИСТОПАДА 1918 РОКУ М. КИЇВ, під написами факсиміле П. Скоропадського; унизу - відбиток печатки Української держави, по обидва боки від якого роки 1918 та 2018; внизу логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.На реверсі монети зображено портрет Володимира Вернадського на тлі будівлі Президії Національної академії наук України, над якою написи: НАЦІОНАЛЬНА/ АКАДЕМІЯ НАУК/ УКРАЇНИ; унизу зображено стилізовану цифру 100, в нулі якої вписано роки: 1918 та 2018.
Художник:
аверс: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій; реверс: Фандікова Наталія
Скульптор:
Дем`яненко Володимир, Атаманчук Володимир
Тираж (оголошений, фактичний):
40000/40000 шт.
Маса дорогоцінного металу в чистоті:
16.54 г
Діаметр:
35 мм
Категорія якості карбування:
спеціальний анциркулейтед
Гурт:
рифлений
1
2
3
...
37

Feedback